Yleinen|

Järvenpäässä 27.10.2021

Arvoisa SF-Caravan Keski-Uusimaa ry,

Kiitos vetoomuksesta Vanhankylänniemen leirintäalueen puolesta sekä myös tarjoutumisesta antaa asiantuntijuutenne kaupungin käyttöön alueen jatkosuunnittelun suhteen. Järvenpään kaupunginhallitus päätti 18.3.2019 kokouksessaan valita Kartanorakennuksen kahvilatoiminnan vuosien 2019-2020 järjestämismalliksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen järjestämän ammattityöpajan sekä velvoittaa yrityspalvelut tekemään perusteellisemman ja tarkemman suunnitelman yritystoiminnan kehittämisen edellytyksistä Vanhankylänniemen alueella sekä erityisesti Kartanorakennuksessa ja sen ympäristössä siten, että toiminta Kartanolla voi jatkua keskeytyksettä. Päätöksen mukaisesti tätä toimintaa on arvioitu vuoden 2020 aikana, ja se on jatkunut myös vuonna 2021.
Vanhankylänniemen alueella on ollut meneillään laaja kehittämistyö, jossa parannetaan alueen virkistyskäytön edellytyksiä osana laajempaa alueen kehittämissuunnitelmaa. Tässä kehittämissuunnitelmassa on myös osallistettu laajalti kaupunkilaisia, jotka aivan erityisesti toivoivat Vanhankylänniemen alueen kehittämistä virkistyskäyttöön. Tärkeää on huomioida jatkossa sekä virkistys- että elinkeinotoiminnan tarpeet yhteensovittaen. Karavaanaritoiminnon ja/tai leirintäaluetoiminnon kannalta Vanhankylänniemen infrastruktuuri ja myös palvelutaso ei täytä tällä hetkellä nykyaikaisia vaatimuksia, mikä tarkoittaa sitä, että jotta alue voitaisiin saattaa tätä palvelua tukevaan vetovoimaiseen tilaan, olisi alueelle tehtävä investointeja lähivuosina.
Osana yritysselvitystä olemme tehneet työtä arvioidaksemme leirintäalueen toiminnan taloudelliset ehdot ja mahdollisuudet. Samalla olemme kartoittaneet potentiaalisia yrittäjiä ja sijoittajia, jotka voisivat alueella harjoittaa ja kehittää elinkeinoaan pitkäjänteisesti. Näiden kartoitusten mahdollisista tuloksista tulemme viestittämään heti, kun ne ovat valmiita julki tuotaviksi.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Marko Lehenberg Elinvoimajohtaja

Comments are closed.

Close Search Window