SF-Caravan Keski-Uusimaa ry                                                                                                                  

04400 Järvenpää

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

TOIMINTAPERIAATTEET

Keski-Uudenmaan matkailuvaunuyhdistyksen tehtävänä on edistää jäseniään olevien matkailuajoneuvon
käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä kesken.
Pyrkiä kehittämään matkailuajoneuvojen turvallista käyttöä ja edistämään liikenneturvallisuutta alueellaan.
Yhdistys kehittää myös Someron Pitkäjärvellä sijaitsevaa yhdistyksen virkistysaluetta, joka on avoinna kesäaikana kaikille SF-Caravan ry:n jäsenille.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistyksen toiminnasta huolehtii yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kesäkuukausia
lukuun ottamatta tarvittaessa kerran kuukaudessa.
Sääntöjen mukaisesti pidetään kevät ja syyskokoukset sekä tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen
yleinen kokous, toiminnan laajentumisen myötä hallitus voi perustaa avukseen tarvittaessa toimikuntia.
Yhdistys lähettää edustajat liiton vuosikokoukseen. Liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan.

TAPAHTUMAT

Toiminnassa suuntaudutaan ulospäin osallistumalla liiton ja  jäsenyhdistysten järjestämiin tapahtumiin..
Omia yhteiskokoontumisia järjestetään pääasiassa omalla virkistysalueella.
Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistyötä Somerolla Hyrsylänkulman asukasyhdistyksen kanssa.
Vuosijuhla Pikkujoulujuhlia vietetään teatterikäynnillä maaliskuussa.

VAUNUALUE (Yhdistyksen virkistysalue Sydänlampi)

Yhdistys on hankkinut 06.04.2011 solmitulla kaupalla omistukseensa Someron Pitkäjärven kylässä
sijaitsevan tilan Uusitalo RN:o 8:53 Toimintavuoden aikana  kunnostetaan paikkoja .     

TIEDOITUS

 Jäsentiedoitusta tullaan hoitamaan kahdesta- neljään kertaa vuodessa jäsentiedoitteella  jonka uusi  netti-ohjelma mahdollistuttaa tekemään ja yhteislähettämään  kaikillesähköpostiosoitteensa antaneille.
Jäsentiedoitteet jäävät myös luettavaksi netti-sivuillemme.
 Karavaanarimatkailua pyritään tekemään tunnetuksi tiedotteilla paikallislehtiin.
Samoin pyritään julkaisemaan liikenneturvallisuutta edistäviä julkilausumia ja artikkeleita paikallislehtiin.
Turvallisuuteen liittyviä asioita korostetaan myös jäsentidoitteessa

TALOUS

Yhdistyksen talous rakentuu  pääosin jäsenmaksuista sekä virkistysalueen käyttömaksuista.
Jäsenmaksu kerätään yhteiskannolla liiton kanssa. Yhdistyksen osuus jäsenmaksusta on vuodelle
2024  20 euroa.  

                             HALLITUS

Comments are closed.

Close Search Window