Sydänlammen aluetoimikunta 2023

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry. Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi

Aluetoimikunnan ohje

  1. Aluetoimikuntaan valitaan puheenjohtaja jota myös kutsutaan yhdyshenkilöksi ja kolmesta kahdeksaan jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2.Aluetoimikuntaan, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen virkistysalueen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja (yhdyshenkilö), joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Aluetoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Aluetoimikunnan kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Aluetoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

3.Aluetoimikunta suunnittelee ja järjestää alueella tapahtumia ja kunnossapito talkoita jäsenistölle. Aluetoimikunta tekee ehdotuksia alueen kehittämisestä ja kustannusarvioista yhdistyksen hallitukselle sekä toteuttaa ja valvoo hyväksyttyjen suunnitelmien toteutumista.
Aluetoimikunta pyrkii toimimaan siten, että aluemaksut, sähkömaksut ja tapahtumien tuotot kattavat alueen käyttökulut, yli- tai alijäämät katetaan tulevina vuosina. Lainanlyhennykset, korot ja investoinnit pääsääntoisesti hoidetaan yhdistyksen jäsenmaksutuloista. Aluetoimikunta ja pehtoori valvoo ja huolehtii alueen kunnosta ja siisteydestä sekä muusta toimivuudesta

4.Yhdistyksen vuosittaisessa budjetissa osoitetaan rahaa alueen kehittämiseen ja kunnossapitoon. Toimikunta tekee esityksen yhdistyksen hallitukselle lokakuun puoliväliin mennessä seuraavalle vuodelle suunnitelluista investoinneista sekä tarvittavista kunnossapito tarpeista. Yhdistyksen syyskokous hyväksyy seuraavan vuoden budjetissa myös määrärahat virkistysalueen osalta Määrärahojen puitteissa toimikunta tekee kehittämisehdotuksensa yhdistyksen hallitukselle. Tapahtumatuotot kirjataan lomakkeelle ja tilitetään yhdistyksen pankkitilille tai taloudenhoitajalle. Tositteet toimitetaan yhdistyksen taloudenhoitajalle

5.Tekee vuosittain esityksen alueen hinnoittelusta seuraavaksi vuodeksi, syyskuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle

6.Yhdyshenkilö tai toimikunnan valitsema henkilö pitää lukua alueella yöpyneistä siellä käyneistä yhdistelmistä ym. ajoneuvoista, jotta voidaan laatia asianmukaiset ilmoitukset liitolle (yöpymistilasto) ja tiehoitokunnalle tiemaksun määräytymistä varten.

7.Toimikunta päivittää tarvittaessa alueelle laadittua pelastus suunnitelmaa.

8. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia juoksevista asioista kuten esim. käyttötavaroiden hankkimisesta, työtilauksista yms. sekä puheenjohtaja allekirjoittaa kausipaikkasopimukset jotka toimikunta hyväksyy.

9. Alueella ensisijaisesti noudatetaan yhdistyksen hallituksen hyväksymiä vuosittain päivitettäviä aluesääntöjä. Säännöt on hyväksytty 16.01.2019 hallituksessa.

Aluetoimikunnan tehtäviä hoitaa toistaiseksi yhdistyksen johtokunta

Aluetta koskevissa asioissa ota yhteyttä: puh. 050 385 5115/ yhdyshenkilö

Pentti Virtanen
yhdyshenkilö
Harjutie 15 c as.12, 04400 Järvenpää
pjv.virtanen(at)gmail.com
050 385 5115

Comments are closed.

Close Search Window