Virkistysalue‎ > ‎

Aluetoimikunta 2020

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA
SF-Caravan Keski-Uusimaa ry. Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi

ALUETOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE

 

1.Yhdistyksen hallitus valitsee aluetoimikunnan. Aluetoimikuntaan valitaan puheenjohtaja jota myös kutsutaan Pehtooriksi  ja kolmesta kahdeksaan   jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus

2.Aluetoimikuntaan, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen virkistysalueen toiminnasta, kuuluu
puheenjohtaja(pehtoori), joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan
ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä,
jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Aluetoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Aluetoimikunnan kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Aluetoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. 

3.Aluetoimikunta suunnittelee ja järjestää alueella tapahtumia ja kunnossapito talkoita jäsenistölle.
Aluetoimikunta tekee ehdotuksia alueen kehittämisestä ja kustannusarvioista yhdistyksen hallitukselle sekä toteuttaa ja valvoo hyväksyttyjen suunnitelmien toteutumista.
Aluetoimikunta pyrkii toimimaan siten, että aluemaksut, sähkömaksut ja tapahtumien tuotot kattavat alueen käyttökulut, yli- tai alijäämät katetaan tulevina vuosina.
Lainanlyhennykset, korot ja investoinnit pääsääntoisesti hoidetaan yhdistyksen jäsenmaksutuloista.                         
Aluetoimikunta ja pehtoori valvoo ja huolehtii alueen kunnosta ja siisteydestä sekä muusta toimivuudesta

4.Yhdistyksen  vuosittaisessa budjetissa osoitetaan rahaa alueen kehittämiseen ja kunnossapitoon.
Toimikunta tekee esityksen yhdistyksen hallitukselle lokakuun puoliväliin mennessä seuraavalle vuodelle suunnitelluista investoinneista sekä tarvittavista kunnossapito tarpeista. Yhdistyksen syyskokous hyväksyy seuraavan vuoden budjetissa myös määrärahat virkistysalueen osalta Määrärahojen puitteissa toimikunta tekee kehittämisehdotuksensa yhdistyksen hallitukselle.
Tapahtumatuotot  kirjataan lomakkeelle ja tilitetään yhdistyksen pankkitilille tai taloudenhoitajalle. Tositteet toimitetaan yhdistyksen taloudenhoitajalle

5.Tekee vuosittain esityksen alueen hinnoittelusta seuraavaksi vuodeksi, syyskuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle

6.Pehtoori tai toimikunnan valitsema henkilö  pitää lukua alueella yöpyneistä siellä käyneistä yhdistelmistä ym. ajoneuvoista, jotta voidaan laatia asianmukaiset ilmoitukset liitolle (yöpymistilasto) ja tiehoitokunnalle tiemaksun määräytymistä varten.

7.Toimikunta päivittää tarvittaessa alueelle laadittua pelastus suunnitelmaa.

8.Pehtoorin ja toimikunnan tehtävänä  on huolehtia juoksevista asioista kuten esim. käyttötavaroiden hankkimisesta,
työtilauksista  yms.  sekä pehtoori  allekirjoittaa kausipaikkasopimukset jotka toimikunta hyväksyy.

9,Alueella ensisijaisesti noudatetaan yhdistyksen hallituksen hyväksymiä vuosittain päivitettäviäAluesääntöjä.

                                                                                      säännöt hyväksytty 16.01.2019 hallituksessa

Aluetta koskevissa asioissa puh. 050 385 5115/ pehtoori

ALUETOIMIKUNNAN JÄSENET  2020

Näytetään 6 kohdetta
NimiTehtäväOsoiteSähköpostiPuhelinnumero
Lajittele 
 
Lajittele 
 
Lajittele 
 
Lajittele 
 
Lajittele 
 
NimiTehtäväOsoiteSähköpostiPuhelinnumero
Leinimaa Pekka jäsen Annikinkatu 3 B 39, 04230 Kerava pekka.leinimaa(at) elisanet.fi 050 3374744 
Köngäs Kari jäsen Siltakuja 11, 04400 Järvenpää kari.kongas(at)live.com 0400 415 424 
Virtanen Pentti puheenjohtaja/pehtoori Myllytie 12 A 9, 00410 Järvenpää  pjv.virtanen(at)gmail.com 050 385 5115 
Lindström Marjatta jäsen Annikinkatu 3 B 39 marjatta.lindstrom(at)elisanet.fi 050 3219662 
Lindfors Riitta jäsen Yhteiskouluntie 15 A 1, 04400 Järvenpää riitta.indfors(at)gmail.com 040 719 5270 
Virtanen Tuomo Hallituksen edustaja(läsnäolo- ja puheoik. Tupalantie7 A 9, 04400 Järvenpää tumppi65i(at)gmail.com 040 764 8948 
Näytetään 6 kohdetta